Sopor och farligt avfall

Vår sopsugsanläggning används för matavfall i det ”gröna röret” och övriga hushållssopor i de tre andra rören.
Föreningens avtal innefattar inte grovsopor. Varje lägenhetsinnehavare svarar själv för borttransport. Vid vissa tillfällen tillhandahåller föreningen sopcontainer under ett par dagar.

Närmsta återvinningsstation för glas, papper och förpackningar finns vid Miraalléns parkering.

El- och elektronikavfall körs till återvinningscentral eller lämnas till ”Farligt avfall”-bilen, som kommer till Sannegården enligt schema, se http://www.goteborg.se. Gå in under rubrik ”Miljö” och därefter ”Turlista för Farligt avfallbilen”.

Farligt avfall kan även lämnas till Statoil Säterigatan.