Sopor och farligt avfall

Vår sopsugsanläggning används för matavfall i det ”gröna röret” och övriga hushållssopor i de tre andra rören. Närmsta återvinningsstation för glas, papper och förpackningar finns vid Miraalléns parkering.

Föreningens avtal innefattar inte grovsopor. Varje lägenhetsinnehavare svarar själv för borttransport. Vid vissa tillfällen tillhandahåller föreningen sopcontainer under ett par dagar.

El- och elektronikavfall körs till återvinningscentral eller lämnas till ”Farligt avfall”-bilen eller ”Återvinningspråmen”, som kommer till Sannegården enligt schema. Gå in på goteborg.se och sök på ”Farligt avfallbilen” resp. ”Återvinningspråmen”