Parkering

Garageplats
Föreningen har tillgång till ett begränsat antal parkeringsplatser i Brf Vattenspegelns parkeringsgarage. Kontakta Styrelsen för uppdatering av kö-läge och möjlighet till plats.

Om fjärrkontrollen till porten inte fungerar
Om lampan inte lyser är batteriet av typen CR2032 slut. Du byter det lätt genom att knäppa isär dosan längs mittskarven.

Felanmälan av garageport och parkeringsslädar
Felanmäl till Kone på tel: 020 722 020