Parkering

Garageplats och parkeringsplats utomhus
Möjlighet till garageplats finns i intilliggande hus Brf Vattenspegeln. För närvarande är det kö.

Om fjärrkontrollen till porten inte fungerar
Om lampan inte lyser är batteriet av typen CR2032 slut. Du byter det lätt genom att knäppa isär dosan längs mittskarven.

Felanmälan av garageport och parkeringsslädar
Felanmäl till Kone på tel: 020 722 020