Parkering

Garageplats
Föreningen har tillgång till ett begränsat antal parkeringsplatser i Brf Vattenspegelns parkeringsgarage. Kontakta Styrelsen för uppdatering av kö-läge och möjlighet till plats.

Om fjärrkontrollen till porten inte fungerar
Batteriet av typen CR2032 är slut; den kan sluta fungera även om dioden fortfarande tänds när du trycker på knappen. Du byter batteriet lätt själv genom att knäppa isär dosan längs mittskarven. Batteritypen hittar du t.ex. på ICA.

Felanmälan av garageport och parkeringsslädar
Felanmäl till Guab. Telefon 031-51 52 40 vardagar 07.00 – 16.00 eller via formulär på deras hemsida.