Våra trivselregler

Tillsammans med dina grannar äger du fastigheten 

Vi vill ju alla ha ett bra och trevligt boende. För att åstadkomma det behöver vi alla hjälpas åt. Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet, men du har också ansvar för fastigheten som sådan, för hus och kringmiljö. Vi hoppas att du vill engagera dig i frågor, som rör ditt boende och bli en aktiv medlem.

Vår valda styrelse har som ansvar att ta hand om den löpande förvaltningen, där bland annat ordningsfrågorna ingår. Dessa trivselregler är en viktig del av detta.

Reglerna gäller samtliga boende i fastigheten, inneboende, gäster och hantverkare som du anlitar. Du ansvarar även för boende, som du hyrt ut till i andra hand.

Som bostadsrättsinnehavare har du del inte bara i vår bostadsrättsförenings tillgångar, utan också i skulderna. Alla måste därför ta ansvar. Tillsammans kan och vill vi medverka till att kostnaderna hålls nere. Allt vi gör eller låter bli att göra påverkar föreningens ekonomi och därmed också våra medlemsavgifter varje månad. Det är viktigt att fel på värme- och ventilationssystem, droppande kranar och annat snarast åtgärdas eller anmäls.

Kommer du på något mer sätt att spara, meddela någon i styrelsen, alla sparidéer är välkomna!

Allmänna utrymmen 🏨 🚭 📮

Vi ser till att ytterdörr/port går i lås när bottenvåningen inte är bemannad. Det är ett enkelt sätt att hindra oinbjudna gäster.

Vi ställer inte cyklar, barnvagnar, rollatorer eller annat gods i trapphusen eller dess våningsplan eller i andra gemensamma utrymmen, utom i cykel- och barnvagnsrum. Trapphusen är utrymningsvägar och måste vara framkomliga.

Vi skräpar inte ner, gäller även innergården. Spiller vi ut något torkar vi upp efter oss.

Vi tar själva hand om överbliven post, exempelvis reklamblad, när vi tömmer postfacket. Det ingår inte i avtalet med städfirman!

Vi röker inte i våra allmänna utrymmen eller i direkt anslutning till huvudentrén.

Källare ⚠ 💣 🔓

Personliga tillhörigheter förvarar vi endast i våra egna källarförråd. Gångarna hålls fria. Vi undviker att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

Vi förvarar inte brandfarliga eller explosiva varor i källaren, enligt lag 1988:868.

Cyklar, mopeder och cykelrum 🚲

Cyklar förvarar vi endast i cykelrum eller cykelställ på utsidan.

Motordrivna fordon, exempelvis mopeder, ställer vi endast på garage-, MC- eller bilplats. Alla andra ställen är förbjudna.

Balkonger 📡 🔥 🍢

Mattor, kläder och dylikt skakar vi inte på balkonger, från fönster eller i allmänna utrymmen, gäller även innegården.

Grillning får endast ske med el- eller gasolgrill. Medlem är ansvarig om skada uppstår på grund av slarv eller oaktsamhet.

För att undvika fuktskador gör vi inte hål i fasaden.

Markiser får inte sättas upp. Blomlådor placerar vi innanför balkongräcket.

Inglasning får endast ske efter ansökan till styrelsen, som upprättar ett avtal. Ansökan ska uppge godkänd leverantör och installationsanvisning.

Hänsyn till grannar  🎉 🔨 📺

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, slipa, spika och såga.Vi visar extra hänsyn före 8.00 och efter 23.00.

Vi tänker på att vårt golv är grannens tak och vår vägg även är grannens vägg. Därför är vi extra försiktiga 23.00 – 8.00 med ljudvolym på TV/musik och använder inte tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin.

När vi planerar fest informerar vi våra grannar i förväg.  Medan festen pågår försöker vi hålla fönster och balkongdörrar stängda, om möjligt.

Husdjur 🐶 🐱 🐰

Vi ser till att våra husdjur inte för oljud, förorenar eller skadar i våra allmänna utrymmen.

Vi har inga kräldjur som husdjur.

Våra husdjur hålls kopplade i våra allmänna utrymmen och de får inte rastas på innegården.

Vi matar inte vilda fåglar inom allmänna utrymmen, inte heller på egen balkong eller vid eget fönster.

Sopor och farligt avfall ⚡📱 💻

Vår sopsugsanläggning används för matavfall i det ”gröna röret” och övriga hushållssopor i de tre andra rören.

Föreningens avtal innefattar inte grovsopor. Varje lägenhetsinnehavare svarar själv för borttransport. Vid vissa tillfällen tillhandahåller föreningen sopcontainer under ett par dagar.

Närmsta återvinningsstation för glas, papper och förpackningar finns vid  Miraalléns parkering.

Övrigt 🏨

Medlem är skyldig att meddela styrelsen om ohyra upptäcks i lägenheten.

Näringsverksamhet får inte bedrivas i lägenheten utan styrelsens godkännande.

Mindre förändringar i lägenhet får göras utan tillstånd, men större förändringar behöver först få styrelsens tillstånd. Dit räknas exempelvis rivning av vägg och nya rör i kök eller badrum.

Vi är måna om ett bra samarbete och en trevlig samvaro med vår hyresgäst och samarbetspartner med personal. Vi föregår med gott exempel och följer deras regler för spa, bad och restaurang.

Vi meddelar styrelsen när vi hyr ut i andra hand, samt lämnar uppgifter om dem som ska bo i lägenheten.

När vi säljer vår lägenhet skall köparen godkännas av styrelsen.

Vårt boende blir precis så fantastiskt som vi gemensamt gör det till!