Köksfläktar

Viktigt om skötsel av kolfilterfläktar

Efter genomförd OVK, besiktning av ventilationskanaler, har det framkommit att våra frånluftskanaler har blivit ordentligt nedsmutsade framför allt i de frånluftskanaler som finns i köksdelen. En tänkbar orsak till detta är att inte köksfläktarna skötts enligt tillverkarens anvisningar.

Styrelsen vill därför påminna att det är upp till lägenhetsinnehavaren att sköta rengöringen av köksfläkten för att minimera risken att frånluftskanalerna gror igen med smuts.

Nedan finns en påminnelse om hur Electrolux anser att kolfiltret skall skötas.

Fettfilter

Filtret skall rengöras en gång i månaden med ett milt rengöringsmedel, för hand eller i diskmaskin, med låg temperatur och kort program. Vid tvätt i diskmaskin kan fettfiltret av metall missfärgas utan att detta på något sätt påverkar filtrets uppsugningsförmåga.

Kolfilter

Aktivt kolfilter som kan rengöras. Kolfiltret bör tvättas varannan månad med varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel eller i diskmaskin i 65°C (om filtret diskas i diskmaskin skall ett fullständigt program köras utan annan disk i maskinen). Avlägsna allt överflödigt vatten utan att skada filtret, ta därefter ur dynan som sitter i ramen och torka den avslutningsvis i ugnen med 100°C i 10 minuter.

Efter 18-24 månader eller 10-12 rengöringar skall kolfiltret bytas.

Efter ombyggnaden av fläktkanalen har vi även ett filter som sitter under gallret ovanför köksfläkten, som även det måste bytas (lämpligen i samband med rengöringen av kolfiltret varannan månad).