Felanmälan

Försäkring
Fastighetsförsäkringsbolag/bostadsrättstillägg Trygg Hansa Företag, försäkringsnummer 25-123108.

Fastighetsbeteckning: Lindholmen 37:1

Lägenhet
Du som boende kan välja valfri entreprenör för att åtgärda problem i din lägenhet eftersom du själv bekostar detta. Om du vill kan du välja MBA Fastighetsservice som föreningen anlitar för gemensamma utrymmen.

Lista på några ursprungliga entreprenörer/leverantörer:

  • Lås i lägenhetsdörr: Avarn Låsbutik Första Långgatan 18. Tel. 031-380 69 10
  • Lägenhetsfönster fabrikat SNIDEX
  • El och data installerat av K&K Väst El. Tel 031-336 36 65

Ventilation, värme, lås i fastigheten, nycklar och låstaggar
Kontakta styrelsen.

Vatten och avlopp

  • Vattenavstängning till lägenheten finns bakom en plåtlucka som sitter i hall eller walk-in closet alt. garderob.
  • Stopp i avlopp: Försök med propplösande medel, diskmedel och hett vatten. Hjälper inget annat, kontakta MBA.

Gemensamma utrymmen
Om du upptäcker något fel i fastighetens gemensamma utrymmen så kontakta i första hand styrelsen.

Om det är ett akut problem når du MBA på 031-22 05 54 vardagar mellan kl. 7.30-16.00. Övriga tider gäller journumret 0734-16 04 40 (förhöjd taxa som föreningen behöver stå för).

Hissar
Felanmäl till KONE tel. 0771-500 000 – vi har dygnet runt/helgavtal.

Skadedjur
Kontakta Nomor tel. 0771-12 23 00. Hänvisa till fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa.

TV och bredband
Om felanmälan gäller TV eller bredband vänder du dig direkt till Comhem som vi har ett Gruppavtal med.

Garageport och slädar i garaget
Se under länken Parkering.