Gemensamma utrymmen, nycklar och post

Förvaringsutymme för cyklar, barnvagnar och rullstolar

Cyklar, barnvagnar och andra skrymmande föremål skall endast förvaras i därför avsedda utrymmen för att underlätta framkomlighet för städpersonal samt i händelse av brand.
Barnvagnar, permobiler och rullstolar förvaras i barnvagnsrummet på entréplan närmast postfacken. En hylla i barnvagnsrummet är avsedd för sulkyvagnar och mindre, lättare barnvagnar. Hjälp till med att göra mer plats på golvet genom att lyfta upp det du orkar lyfta. Allt för att underlätta framkomligheten.
Cyklar: Med ingång från innegården finns vårt cykelrum. Där får endast cyklar förvaras, ej mopeder eller andra motorfordon.

Förråd och källare

Till varje lägenhet finns ett förråd i källarplanet. För att veta vad man inte får förvara i källarförrådet, se Trivselregler.
OBS! Ingenting får förvaras utanför din egen skrubb.

Passerbricka – ”tagg”

Passerbrickor administreras av styrelsen. Meddela genast styrelsen om en passerbricka av någon anledning försvinner så att den kan deaktiveras. Kontakta även styrelsen om en bricka slutar fungera.

Postfack

Samtliga lägenheter innehar ett postfack i bottenvåningen. Alla kastar bort sin egen oönskade post, vi lägger den inte ovanpå postfacken.