Målning av balkongräcken

En hel del balkongräcken har börjat rosta. Detta behöver åtgärdas snarast. Målerifirman REWOT kommer att måla räckena, med start vecka 22, därefter vecka 26 och 27.

Målning kommer främst att ske måndagar – onsdagar. Meddelande kommer i postfacken.

Hantverkare i huset

Nu börjar arbetena med att åtgärda de fel och brister, som hittades vid 2-årsbesiktningen. Planen är att allt skall vara klart 30 april.
Det kommer att vara hantverkare från olika firmor som behöver tillträde till lägenheterna i omgångar.
Mer om planen kommer.
Ingen kommer att gå in i lägenheten om inte nyckel lämnats i receptionen eller någon är hemma.
Den som vill ha reda på anmärkningar som finns noterade i sin egen lägenhet kan kontakta
Eilif eilif.johansen@easylaser.com eller Kjell eller på styrelsens mailadress styrelse.residenset@gmail.com.