Målning av balkongräcken

En hel del balkongräcken har börjat rosta. Detta behöver åtgärdas snarast. Målerifirman REWOT kommer att måla räckena, med start vecka 22, därefter vecka 26 och 27.

Målning kommer främst att ske måndagar – onsdagar. Meddelande kommer i postfacken.