Hantverkare i huset

Nu börjar arbetena med att åtgärda de fel och brister, som hittades vid 2-årsbesiktningen. Planen är att allt skall vara klart 30 april.
Det kommer att vara hantverkare från olika firmor som behöver tillträde till lägenheterna i omgångar.
Mer om planen kommer.
Ingen kommer att gå in i lägenheten om inte nyckel lämnats i receptionen eller någon är hemma.
Den som vill ha reda på anmärkningar som finns noterade i sin egen lägenhet kan kontakta
Eilif eilif.johansen@easylaser.com eller Kjell eller på styrelsens mailadress styrelse.residenset@gmail.com.